MIA KNAPEN, Notaris te Lanaken

 

MIA KNAPEN

Notaris te Lanaken

 

NOTARIS MIA KNAPEN

Koning Albertlaan 22
3620 Lanaken
Tel. (089) 76.78.66
Fax. (089) 76.67.09

BV
BTW BE 0806096724
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Kan je een schenking herroepen?

4 juli 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Een schenking kan fiscaal heel interessant zijn. En het is bovendien ook een manier om bijvoorbeeld je kinderen een financieel duwtje in de rug te geven. Maar wat als je plots zelf in geldnood komt te zitten na je schenking? Of wat als je band met je begunstigd kind verslechtert? Kan je dan terugkomen op je schenking? Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

pm

Officiële persmededeling

Steeds meer Belgen verwerpen gratis een erfenis via een notaris

3 juli 2022

Maandelijks verwerpen ruim 3.400 Belgen kosteloos een erfenis via een notaris. Zo vermijden deze erfgerechtigden dat ze de schulden van de overleden persoon moeten betalen. Een kosteloze verwerping is enkel mogelijk voor erfenissen die niet meer waard zijn dan 5.219,21 euro.

Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden 
Als erfgerechtigde heb je drie opties: je kan de erfenis aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De laatste optie is aangeraden als je niet zeker bent van wat er precies in de erfenis zit. De notaris zal een inventaris opmaken van de inkomsten en de schulden. Zo weet je waar je aan toe bent.

Een erfenis gratis verwerpen onder bepaalde voorwaarden
Weet je als erfgerechtigde zeker dat de erfenis meer schulden dan baten bevat, dan kan je de erfenis verwerpen. Het verwerpen van een deficitaire of kleine erfenis kan door een verklaring van verwerping op te laten maken door een notaris.
Je kan de erfenis kosteloos verwerpen als het bedrag dat je zou ontvangen, na aftrek van alle schulden, niet hoger is dan 5.219,21 euro.

Verklaring van verwerping wordt geregistreerd
De notaris schrijft de gegevens van de verklaring van verwerping in in het zogenaamde Centraal Erfrechtregister (kortweg CER). Dat register wordt beheerd door de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Deze inschrijving in het CER is gratis voor de erfgerechtigde die onder de voorwaarde van een kosteloze verwerping valt. De kosten worden gedragen door een fonds dat door het notariaat is opgericht.
Als je de erfenis hebt verworpen, kunnen de schuldeisers van de overledene niet meer voor de betaling van de schulden bij je aankloppen.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Het volstaat dat de erfgerechtigde een kopie van de akte van verwerping aan de schuldeiser voorlegt. Gevolg is wel dat de erfgenaam afstand doet van alle goederen uit de nalatenschap van de overleden persoon. Persoonlijke spullen, denk maar aan foto’s, uit de nalatenschap opeisen, kan dus niet.”

173.403 Belgen hebben erfenis al gratis verworpen via een notaris
Uit cijfers van Fednot blijkt dat al 173.403 Belgen een verklaring van verwerping voor een notaris hebben afgelegd in de periode van maart 2018 tot april 2022. Dit zijn gemiddeld 3.468 Belgen per maand.
Het aantal erfgerechtigden dat de afgelopen jaren via een notaris een erfenis verwierp, zat in de lift. In 2019 ging het om 39.794 personen, in 2020 om 41.702 en in 2021 om 44.155 personen.

Hoeveel tijd heb je om een erfenis te verwerpen?
In theorie heb je als erfgenaam 30 jaar de tijd om een erfenis te verwerpen.
Notaris Carol Bohyn: “Maar je wacht best niet te lang. Anders bestaat het risico dat je iets doet dat als een zogenaamde stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap wordt aanzien. En dan moet je de schulden van de overledene toch nog betalen. Zo kan de overschrijving van een miniem bedrag van de
bankrekening van de overledene naar de bankrekening van de erfgerechtigde als stilzwijgende aanvaarding worden bestempeld.”

Er is nog een goede reden om niet te talmen met de verwerping van een nalatenschap: “ Als de erfgerechtigde zou overlijden zonder dat hij de nalatenschap heeft verworpen, dreigen zijn kinderen de dupe te worden”, aldus nog notaris Carol Bohyn.

Heb je al een erfenis verworpen?
Wanneer de notaris de verklaring heeft geregistreerd in het Centraal Erfrechtregister, komt de akte van verwerping ook automatisch terecht in je persoonlijke digitale kluis op https://www.izimi.be/nl/
Izimi bevat alle notariële akten sinds 2015. Via je Izimi kluis kan je de akte delen met wie je wil.

Alles weten over erfenissen? Ontdek onze rubriek ‘Mijn erfenis’.

Bron: Fednot

Kan ik schenken aan minderjarige kinderen?

1 juli 2022

Er kunnen goede redenen zijn om “discreet” te schenken. De schenker kan bijvoorbeeld vrezen dat een minderjarig, of zelfs meerderjarig, kind niet volwassen genoeg is om al over een geschonken vermogen te beschikken. Of hij vreest dat hij zijn motivatie om te studeren zal verliezen, dat hij zelf minder zal sparen. Hij wil schenken zodat zijn (klein)kind een appeltje voor de dorst heeft, maar vreest dat het kind in kwestie liever een dure Porche zal kopen…

Een “discrete” schenking doen, is perfect mogelijk! Dit geldt zowel voor een schenking aan een minderjarige, als aan een meerderjarige. Evenwel dient men rekening te houden met een paar specifieke zaken.

1. De schenking is een overeenkomst, een aanvaarding is dus vereist.
In tegenstelling tot een testament moet een schenking aanvaard worden. In principe is de begunstigde dus op de hoogte van de schenking. Minderjarige kinderen zijn echter nog handelingsonbekwaam, wat betekent dat ze niet op zelfstandige wijze juridische handelingen kunnen stellen (zoals een schenking aanvaarden). Indien de schenking uitgaat van een (groot)ouder, kan dit probleem gemakkelijk opgelost worden. Bloedverwanten in rechte lijn kunnen immers zelf, zonder machtiging van de vrederechter, een schenking aanvaarden voor een minderjarig kind. Een voogd kan dit ook, met dien verstande dat hij zich wel eerst tot de vrederechter moet richten. Hetzelfde geldt voor schenkingen die uitgaan van een tante, een oom, of andere personen.

De zaken liggen ingewikkelder voor een meerderjarig “kind”. Zij zijn wél handelingsbekwaam en kunnen dus zelf een schenking aanvaarden. In deze gevallen kan de schenker werken met een volmachtdrager die van het kind de opdracht moet krijgen om een eventuele toekomstige schenking voor hem te aanvaarden.
Deze schenking kan gecombineerd worden met een “clausule van discretie” zodat de geheimhouding door de volmachtdrager verzekerd wordt. Het meerderjarig kind vermoedt dan wel dat er een schenking zal komen, maar hij kent het tijdstip en de omvang van de schenking niet. Vreest de schenker dat de meerderjarige onrechtstreeks toch op de hoogte geraakt (bijvoorbeeld door brieven van zijn bank), dan kan de schenker overwegen om een tijdelijk vervreemdingsverbod op te nemen in de notariële akte. Op deze manier kan de meerderjarige zijn geld niet zomaar over de balk gooien. Het vervreemdingsverbod moet wel beperkt zijn in tijd én een rechtmatig belang dienen.
De notaris kan je ook voorstellen om te werken met een schenking “onder last”. Daarmee koppelt de schenker de schenking aan een voorwaarde (bijvoorbeeld de gelden aan te wenden om een onroerend goed te kopen). De schenker heeft in dit geval de mogelijkheid om een schenking te ontbinden indien de begunstigde de voorwaarde niet vervult.

2. Het beheer
Eénmaal geschonken, moet het geld ook nog beheerd worden. Voor minderjarigen gebeurt dit steeds door de ouders of de voogd. Zij hebben de bevoegdheid om de financiële tegoeden te beheren of door iemand anders (bijvoorbeeld een professionele vermogensbeheerder) te laten beheren. Pas op, zelf ouders mogen niet zomaar over deze gelden beschikken. Om bijvoorbeeld aandelen te verkopen zullen ouders toch nog naar de vrederechter moeten stappen. De tegoeden moeten altijd beheerd worden in het belang van het kind. Uitzonderlijk zullen ouders wel tegoeden kunnen afnemen, maar enkel om te kunnen voorzien in bepaalde behoeften van het kind (bijvoorbeeld de vergoeding van een opleiding).

De ouders hebben echter wel het wettelijk genot over de beleggingen van het kind. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over de dividenden en interesten, maar hier is de regel ook weer… enkel in het belang van het kind.

Beheer van gelden bij een meerderjarige is ingewikkelder. Hier kan de schenker met een gerust gemoedstoestand schenken indien hij gebruik maakt van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Op deze manier behoudt de schenker niet enkel de inkomsten (het genot), maar ook voor een groot deel de controle over de tegoeden (het beheer).

Schenken aan kinderen, minderjarig of meerderjarig, is een delicate aangelegenheid. Het is van belang om naar de notaris te stappen zodat hij betrokkene optimaal kan informeren over de verschillende mogelijkheden die verbonden zijn aan een schenking.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Anita PALMANS
Notarieel medewerkster

anita.palmans(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

Afwezig op vrijdag

Valerie VAES
Notarieel medewerkster

valerie.vaes(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

Afwezig op woensdagnamiddag

Lien THIJS
Notarieel medewerkster

lien.thijs(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

Afwezig op vrijdagnamiddag

Martine CHRISTOFFELS
Notarieel medewerkster

martine.christoffels(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

Valerie RAMAEKERS
Notarieel medewerkster

valerie.ramaekers(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

Afwezig op donderdagnamiddag

Ine TOMSIN
Notarieel medewerkster

ine.tomsin(plaats the 'at' sign hier)notaris-knapen.be

 
Notaris MIA KNAPEN zoekt administratieve duizendpoot (m/v/x) 20 juni 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

 • je bent het eerste aanspreekpunt van het cliënteel en staat in voor het onthaal en de eerste telefonische contacten;
 • je staat in voor het agendabeheer;
 • je verzorgt diverse algemene taken in de organisatie van het kantoor (het opstarten van dossiers, gegevens opvragen bij cliënten, verdeling dossiers…);
 • je voorziet logistieke ondersteuning (behandeling inkomende en uitgaande post, diverse bestellingen, …);
 • je springt in bij de afhandeling van de formaliteiten na de akte (o.a. e-registratie, repertorium, boekhoudkundige verwerkingen, aanschrijven diverse instanties na de akte);

Werkomgeving:

Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een dynamisch en hecht team van 1 notaris en 6 medewerkers, waar regelmatig leuke teambuildingactiviteiten worden georganiseerd.

Ons kantoor draagt toegankelijkheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

Wij beschikken over een moderne, efficiënte en ruim ingerichte werkplek, met alle nodige IT-voorzieningen.

Naar aanleiding van de pensionering van een collega, die tevens zorgt voor jouw inwerking in ons kantoor, zijn we op zoek naar een gemotiveerde onthaalmedewerker/administratieve duizendpoot met de nodige interesse in het notariaat.

Wij vragen:

 • je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma en/of relevante ervaring in het notariaat; (maar motivatie is minstens even belangrijk!);
 • je bent een zeer klantvriendelijk, enthousiast en geduldig persoon met gevoel voor humor die van aanpakken weet en je beschikt over goede communicatievaardigheden;
 • je hebt zin voor verantwoordelijkheid en beschikt over een hands-on mentaliteit;
 • je beschikt over een gezonde portie assertiviteit;
 • je bent administratief sterk, goed georganiseerd, zeer nauwkeurig en je hebt oog voor detail
 • je beheerst het Nederlands uitstekend (zowel geschreven als gesproken). Een notie van het Frans en het Engels is een pluspunt
 • enige ervaring met het software pakket SuperMedewerker is zeker een pluspunt, maar geen vereiste;

Wij bieden:

 • bediendencontract voltijds maar deeltijds is zeker bespreekbaar;
 • verloning in functie van opleiding en ervaring, aangevuld met extra-legale voordelen zoals o.m. maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot bijscholing

Interesse in deze vacature? We kijken ernaar uit om je te ontmoeten! CV met foto bij voorkeur naar mia.knapen@notaris-knapen.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Notaris MIA KNAPEN zoekt administratieve duizendpoot (m/v/x)

20 juni 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

 • je bent het eerste aanspreekpunt van het cliënteel en staat in voor het onthaal en de eerste telefonische contacten;
 • je staat in voor het agendabeheer;
 • je verzorgt diverse algemene taken in de organisatie van het kantoor (het opstarten van dossiers, gegevens opvragen bij cliënten, verdeling dossiers…);
 • je voorziet logistieke ondersteuning (behandeling inkomende en uitgaande post, diverse bestellingen, …);
 • je springt in bij de afhandeling van de formaliteiten na de akte (o.a. e-registratie, repertorium, boekhoudkundige verwerkingen, aanschrijven diverse instanties na de akte);

Werkomgeving:

Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een dynamisch en hecht team van 1 notaris en 6 medewerkers, waar regelmatig leuke teambuildingactiviteiten worden georganiseerd.

Ons kantoor draagt toegankelijkheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

Wij beschikken over een moderne, efficiënte en ruim ingerichte werkplek, met alle nodige IT-voorzieningen.

Naar aanleiding van de pensionering van een collega, die tevens zorgt voor jouw inwerking in ons kantoor, zijn we op zoek naar een gemotiveerde onthaalmedewerker/administratieve duizendpoot met de nodige interesse in het notariaat.

Wij vragen:

 • je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma en/of relevante ervaring in het notariaat; (maar motivatie is minstens even belangrijk!);
 • je bent een zeer klantvriendelijk, enthousiast en geduldig persoon met gevoel voor humor die van aanpakken weet en je beschikt over goede communicatievaardigheden;
 • je hebt zin voor verantwoordelijkheid en beschikt over een hands-on mentaliteit;
 • je beschikt over een gezonde portie assertiviteit;
 • je bent administratief sterk, goed georganiseerd, zeer nauwkeurig en je hebt oog voor detail
 • je beheerst het Nederlands uitstekend (zowel geschreven als gesproken). Een notie van het Frans en het Engels is een pluspunt
 • enige ervaring met het software pakket SuperMedewerker is zeker een pluspunt, maar geen vereiste;

Wij bieden:

 • bediendencontract voltijds maar deeltijds is zeker bespreekbaar;
 • verloning in functie van opleiding en ervaring, aangevuld met extra-legale voordelen zoals o.m. maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot bijscholing

Interesse in deze vacature? We kijken ernaar uit om je te ontmoeten! CV met foto bij voorkeur naar mia.knapen@notaris-knapen.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 185.000

Huis
Windmolenweg 55
3631 Maasmechelen

Uit de hand verkoop € 259.000

Grond
Boonakkerstraat
3620 Lanaken

 

NOTARIS MIA KNAPEN

Koning Albertlaan 22
3620 Lanaken
Tel. (089) 76.78.66
Fax. (089) 76.67.09

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
W 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
V 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes